Dermatologie

Dierenarts Matthias Pyckavet heeft na 3 jaar intensieve studie in 2018 het examen voor het ‘Certificate in Veterinary Dermatology’ afgelegd aan de ‘Royal College of Veterinary Surgeons’ (Liverpool). Een dierenarts met een dergelijk diploma is in staat om complexe dermatologische problemen bij dieren te behandelen:

  • Allergieën
  • Chronische oorontsteking
  • Auto-immuunziekten
  • Parasitaire aandoeningen
  • Terugkerende bacteriële infecties
  • Schimmelinfecties
  • Virale aandoeningen

Een gespecialiseerd huidconsult is steeds opgebouwd uit twee grote stappen: Het vraaggesprek met algemeen klinisch onderzoek en het microscopisch onderzoek van de huidstalen.

Wanneer er op basis van het microscopisch onderzoek geen sluitende diagnose kan gesteld worden, worden er meestal huidbiopten (+/- stalen voor bacteriologie) genomen die dan opgestuurd worden naar een gespecialiseerd labo.